Select Page

Een vernieuwend en globaal project

voor oudere personen

Sinds zijn oprichting heeft Maison Biloba Huis als hoofdopdracht “het realiseren, beheren en ondersteunen van kwaliteitsvolle en op meer welzijn gerichte voorzieningen voor de oudere personen van de Brabantwijk. Dit alles in een kader van solidariteit en wederzijds respect voor personen ongeacht hun geloofsovertuiging, taal, herkomst en levenswijze. Maison Biloba Huis beoogt een dynamische deelname van de senioren, hun families en de omgeving en streeft de verhoging van de algemene levenskwaliteit en de kwaliteit van het wonen voor senioren na, zodat zij zo lang als mogelijk in hun vertrouwde wijk kunnen blijven wonen.”

De stichtende partners (Medisch Huis Noord, vzw Eva, Aksent) en de vzw SSQ1030/WMW1030 hebben een project uitgewerkt dat uit 3 complementaire delen bestaat: een dagcentrum voor senioren en hun naasten, solidaire sociale appartementen en de ondersteuning van mantelzorgers, die later zal worden geformaliseerd met de oprichting van het CitiSen-netwerk.

In de loop der jaren heeft het team zich gestabiliseerd en werd het project onder meer uitgebreid met meer gevarieerde activiteiten in het dagcentrum, evenals partnerships die steeds steviger ingeworteld raakten in de wijk.

Door die sterke verankering in de wijk en de duurzame banden tussen de bewoners, de deelnemers en de leden van het team konden alle betrokkenen de gezondheidscrisis in een geest van samenhorigheid en solidariteit doorkomen.

“Het was een moeilijk, frustrerend jaar dat tegelijk ook in het teken stond van creativiteit, vindingrijkheid, veerkracht en gulheid. We pasten ons aan, bedachten projecten, vormden een gemeenschap van blije, dankbare en solidaire senioren. We plukten de vruchten van de banden die de voorbije jaren werden gesmeed. Het netwerk vormde een beschermend web waarin iedereen zich veilig kon voelen.”

De Brabantwijk

Samen de wijk sterk maken

De kernwaarden van Biloba zijn zelfstandigheid, vrijheid, solidariteit en openheid. Het Biloba Huis is dan ook van nature gericht op de wijk en haar dichte verenigingsweefsel. Net die dichtheid stelt de inwoners en vooral de senioren in staat om te bouwen aan een ondersteunend en zorgzaam netwerk, veelzijdige diensten die aan de behoeften van een buurt beantwoorden, een bron van ontmoetingen en relaties, een cartografie van verkwikkende momenten en rustpunten.

Onze filosofie beter begrijpen

MAISON BILOBA HUIS, EEN PLEK OM WAARDIG OUD TE WORDEN

Dit artikel, verschenen in het tijdschrift ‘La Mauvaise Herbe’ van de Université Populaire d’Anderlecht, is het resultaat van een gesprek met Hélène (bewoonster), Bernard Vercruysse, Nathalie Parmentier, Sonia De Clerck en Sophie Hecq. Het dompelt u in de sfeer, de waarden, de opdrachten en de geschiedenis van het Biloba-huis.

Uittreksel: “De CitiSen-kasten zijn net als de cohousing-omgeving en het dagcentrum ankerpunten die nieuwe manieren introduceren om samen dingen te doen”, benadrukt Sonia De Clerck. Vandaag, en door de gezondheidscrisis nog meer dan anders, is het een hele uitdaging om manieren te vinden om samen dingen te doen, een gemeenschap te vormen.” Bernard Vercruysse besluit: “De lokale structuren die BILOBA heeft opgezet, zijn een mooi antwoord op de gezondheidscrisis en op de maatschappelijke ontwikkelingen. We proberen een op winst gestoelde maatschappij in te ruilen voor een model waarin mensen elkaar helpen.”

En herinneringen

de structurele steunpunten van Maison Biloba Huis

de andere steunpunten van Maison Biloba Huis

de partners van het eerste uur