Select Page

Bewonerscharter

De filosofie van het Biloba Huis is gericht op solidair leven in een verrijkende diversiteit. Leven met mannen, vrouwen, culturen, religies, levenservaringen, gezondheidstoestanden, leeftijden, mobiliteitsgraden, gedachten, gewoonten en sociale en intellectuele leefwerelden. Leven met de Andere.

De filosofie van het Biloba Huis

Het huis is een plek in de Brabantwijk die is uitgedacht om het ouder worden positief te beleven, een plek waar elk verhaal zijn plaats heeft, waar diversiteit een kernwaarde is.

Aan de oorsprong van het Biloba-project liggen gespreksgroepen die werden uitgenodigd om na te denken over vragen zoals: “Hoe moet een woning voor senioren van alle mogelijke origines in de eigen wijk eruitzien?”, “Wat zijn de belangrijke elementen om rekening mee te houden?”. Uit die gespreksgroep ontstond een charter dat mettertijd veranderde met de hulp van de bewoners.

 

Het charter is gebaseerd op 6 kernwaarden

Respect voor de waardigheid van elke oudere

Ouder worden maakt deel uit van het leven. Het Biloba Huis waarborgt fundamenteel respect voor elke bewoner, ongeacht zijn afkomst, cultuur, religie of mate van zelfstandigheid. Het zorgt er mee voor dat elke oudere persoon waardig ouder kan worden.

De senior heeft zijn leven zelf in handen en houdt er de controle over

In het Biloba Huis houdt de oudere persoon altijd zijn eigen leven in handen. Hij blijft meester over zijn keuzes en beslissingen over zijn eigen leven.

Een collectief: een solidaire manier om samen te wonen en te leven

Het Biloba Huis ijvert ervoor dat senioren een belangrijke rol kunnen blijven spelen in de samenleving.

Het Biloba Huis biedt huisvesting en een ontmoetingsplaats aan senioren, mannen en vrouwen ouder dan 60, ongeacht hun achtergrond. De bewoners van het Biloba Huis vormen een collectief dat ze graag een familie, een ark of een oase noemen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit staan borg voor het welzijn van het individu en van de gemeenschap. In het Biloba Huis heeft iedereen respect voor de andere en wordt hij of zij zelf gerespecteerd.

Het netwerk van de oudere persoon: ondersteunen, ontwikkelen of een nieuw netwerk creëren

Het Biloba Huis respecteert de senioren van de wijk en helpt ze hun netwerk van persoonlijke en familierelaties in stand te houden en te ontwikkelen. Als de oudere persoon geïsoleerd is, helpt het Biloba Huis hem een persoonlijk netwerk uit te bouwen of te versterken. Dat is immers de sleutel tot zijn zelfstandigheid.

Een netwerk kan bestaan uit naaste of verre familieleden, buren, vrienden, kennissen en maatschappelijk en gezondheidswerkers.

Elke oudere persoon is vrij om te kiezen: hij beslist zelf welke personen deel uitmaken van zijn netwerk, inclusief zijn arts.

Respect voor de anderen in de diversiteit

Elke man of vrouw, ongeacht de achtergrond, cultuur of geloofsovertuiging, heeft dezelfde rechten.

De bewoners van het Biloba Huis staan open voor anderen. Ze geven blijk van oprechte betrokkenheid, nieuwsgierigheid en zin om te leren van elkaar. Zij verbinden zich ertoe elkaar te respecteren.

BILOBA is een open woning midden in de Brabantwijk

Het Biloba Huis wil de senioren een belangrijke plaats geven in de samenleving. Het is een open huis dat actief is in de wijk. Senioren worden opnieuw actoren en burgers, en werken mee aan de diverse lokale initiatieven.

Het Biloba Huis wil nieuwe vormen van solidariteit tussen generaties bevorderen in de Brabantwijk.

“We zijn pas oud als we geen toekomst hebben. Zolang er plannen zijn, hebben we een toekomst, een ambitie, en zijn we niet oud, wat ook onze leeftijd is. Het is een kwestie van mentaliteit.”

 

Een bewoner

“Ik moet me thuis voelen, mijn kinderen en mijn familie in een ontspannen sfeer kunnen ontvangen.”

 

Een bewoner

“Turkije en Marokko kennen een sterke familietraditie die mensen aanzet tot trouwen, om niet alleen te zijn wanneer ze oud worden. Maar in België zijn er tegenwoordig andere vormen van niet-familiale solidariteit (verenigingsleven, vriendschapsbanden enzovoort) die de familiale solidariteit kunnen vervangen. Als migranten zijn we niet gewend aan dat soort solidariteit. Het is nieuw voor ons, maar we weten dat het bestaat in België. Ook dat is het Biloba-project.”

 

Een bewoner

“ Je me sens bien dans une communauté qui ne soit pas fermée (pour rester en contact avec mes autres communautés d’appartenances). Tout extrémisme est très mauvais, dans n’importe quelle religion ou même attitude. Il faut garder une ouverture. L’autre, quel qu’il soit, est un humain .”

 

Un habitant