Select Page

Hoe

kan u ons helpen?

De plaats die we in de maatschappij aan senioren toewijzen moet in vraag gesteld worden. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties omtrent leeftijdsdiscriminatie “houdt een op twee mensen er wereldwijd een leeftijdsdiscriminerende houding op na. Dit heeft een negatieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid en op de levenskwaliteit van de ouderen.”

Met hun sociale huisvesting en hun dagcentrum zet Biloba zich dag in dag uit in om aan te tonen dat senioren niet zomaar alleen een categorie zijn. Het zijn volwaardige burgers en moet als dusdanig hun burgerschap kunnen blijven uitoefenen en zichtbaar blijven in onze wijken.
Dat is een grote uitdaging, zeker in een multiculturele volkswijk als Brabant. Ons team is echter klein en de subsidies dekken niet alle noden.

Door een gift te doen, helpt u ons actie te ondernemen voor de senioren in onze wijken.

Waarom

zou u ons steunen?

Onze impact op de wijk

In de loop der jaren is Biloba sterk gegroeid en heeft het project zich aangepast aan de reële behoeften van de wijk. Zo kwam er een familienetwerk van senioren tot stand dat solidariteit en welzijn met zich meebrengt.

Bij gebrek aan eigen middelen (we willen nu eenmaal dat onze activiteiten zo goed als gratis kunnen blijven) hebben we uw giften nodig om actief te kunnen luisteren en een kwaliteitsvolle ondersteuning voor al onze senioren te garanderen.

 

 

Hoe doet u dat?

Om ons te helpen onze activiteiten te verzekeren, kan u een eenmalige, een maandelijkse of een jaarlijkse gift doen.
U ontvangt dan elk jaar het betreffende fiscaal attest.

Maison Biloba Huis vzw
Plantenstraat 118-120
1030 Brussel

Banque TRIODOS
BE37 5230 4252 0128

Communicatie : DONATIE BILOBA + Uw naam en postadres

Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Giften aan de vzw Maison Biloba Huis zijn fiscaal aftrekbaar. Als uw gift 40 euro of meer per jaar bedraagt, is 45% daarvan fiscaal aftrekbaar.

Een schenking van 40 euro kost u dus, na die belastingvermindering, eigenlijk maar 22 euro.

Voor elke gift van 40 euro of meer krijgt u een fiscaal attest.

Meer weten over belastingvermindering voor giften (FOD Financiën)

 

Hoe wordt Biloba gefinancierd?

Het Biloba Huis wordt gesubsidieerd door Iriscare. Dit wordt normaal gezien een structurele subsidie vanaf 2022.

Het CitiSen-netwerk wordt als proefproject gesubsidieerd door Cocom. Dit wordt in 2022 geëvalueerd en we hopen dat het kan verlengd worden.

Om haar activiteiten verder te kunnen zetten moet de vzw andere financieringsbronnen vinden. Uw giften zijn daarom essentieel.

Op aanvraag (via gestion@maisonbilobahuis.be) kunt u de jaarrekening of het activiteitenverslag ontvangen.

Waarvoor worden de giften specifiek gebruikt?

Met uw giften willen ons huidig werk met senioren bestendigen.
Concreet zouden we het volgende willen doen:

  • een ½ FTE aanwerven om het dagelijks leven van de bewoners te ondersteunen;
  • het team van het dagcentrum versterken met een extra medewerker;
  • het team in staat stellen zijn expertise te versterken door middel van training;
  • elk jaar een vakantie kunnen aanbieden aan onze senioren;
  • bepaalde activiteiten verderzetten zelfs als de subsidie ontoereikend is.
Kan ik het Biloba Huis opnemen in mijn testament?

In België is het mogelijk om een bepaald bedrag of vermogen na te laten aan een vereniging of vzw Het volstaat om in uw testament de officiële naam van de vereniging en het gewenste bedrag te vermelden

Meer informatie vindt u op de website ‘Gids voor giften en legaten’