Select Page

De gezichten van Biloba

Het Biloba-team

Bij Biloba zijn de senioren zelfstandig en krijgen ze verantwoordelijkheid. Het team begeleidt, adviseert, stimuleert en ondersteunt de groepsdynamiek. “Het is een klein team en dat komt de participatie en de betrokkenheid van de senioren ten goede. Het zorgt voor nauwere banden en versterkt bij de ouderen het gevoel dat ze nuttig zijn binnen de groep.”

Nathalie Parmentier

Hoofd van het dagcentrum en algemeen coördinator

Sarah Maystadt

Animator van het dagcentrum

Assma Sbai

Animator van het dagcentrum

Gladys Segaert

Coördinator van het CitiSen-netwerk

Ousmane Diallo

Operationeel coördinator van de CitiSen-kasten

Eléonore Mepokam

Financieel en administratief beheerder

Biloba

is ook

Dat het leven bij Biloba zo rijk en geanimeerd is, danken we onder meer aan de inbreng van onze vrijwilligers en onze medewerkers met een artikel-60-overeenkomst.

“Wat mij het meest interesseert, is de mensen gelukkig te zien.”
Gaston, vrijwilliger

Dankzij het OCMW van Schaarbeek kunnen wij rekenen op de steun van werknemers met een artikel-60-overeenkomst.

Zij hebben Biloba doordrongen van hun inzet en hun rijke persoonlijkheid: Francine, Rabia, Hicham, Assma, Jessica, Amaury, Fanta, Hadiatou et Dina.

Wij danken alle vrijwilligers van harte voor hun energie en toewijding.

 

 

De raad van bestuur

van de vzw Maison Biloba Huis

  • Anne Sophie Smetcoren, bestuurster, voor vzw Aksent
  • Lucie Duchatel, bestuurster, voor Medisch Huis Noord
  • Marie-Christine Renson, medevoorzitster, voor vzw Wijkmaatschappelijk Werk 1030
  • Ingrid Pecquet, bestuurster voor EVA bxl
  • Julia Rottiers, bestuurster
  • Ermelinda Struelens, medevoorzitster
  • Thierry Van Frachen, bestuurster
  • Bernard Vercruysse, erevoorzitter