Select Page

Informatie en hulpverleningsnetwerk

Citisen

CitiSen is een buurtnetwerk voor hulp- en zorgverlening aan senioren en hun mantelzorgers die in de Brabantwijk wonen.

CitiSen heeft tot doel het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers thuis en in hun dagelijkse leven te verbeteren.

De organisatie wil senioren de weg wijzen naar de bestaande middelen om zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis te blijven wonen.

CitiSen en zijn kasten

Een Kast is een ontmoetingsplaats voor senioren, hun mantelzorgers en de leden van het CitiSen-netwerk.

De professionals en vrijwilligers (inwoners van de Brabantwijk) van de CitiSen-kasten zoeken met hen naar oplossingen en maken hen wegwijs (dit alles in hun taal). De kasten verzamelen informatie over alle middelen en diensten van de wijk, om ze zichtbaar te maken voor de doelgroepen die ze nodig hebben.

 

Diensten welzijn

hulp en diensten aan huis

huisvesting

cultuur en vrije tijd

steungroepen

sociale hulp

kleine diensten

zorgkundigen

Het CitiSen-project steunt op vier pijlers

"

Een vroegtijdige, globale, geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak bevorderen

Door het opsporen van mensen in de Brabantwijk die ouder zijn dan 60 jaar, geïsoleerd zijn, het moeilijk hebben en onvoldoende ondersteund worden bij het ouder worden.

"

Het lokale hulp- en zorgnetwerk uitbouwen

Door, in samenwerking met het SAM-netwerk en Brusano, de formele en informele lokale voorzieningen en de evolutie daarvan in kaart te brengen. Die cartografie wordt aangevuld met nuttige adressen die inwoners van de wijk zelf aanbrengen.

"

Het hulp- en zorgaanbod van de wijk meer bekendheid geven

Dat aanbod wordt zichtbaar gemaakt door de aanwezigheid van de 4 strategisch gelegen kasten, communicatieacties (met name een folter in 8 talen en videofilmpjes) en de ontwikkeling van een netwerk van onderlinge hulp en solidariteit.

"

Een gunstige leefomgeving

Een verbetering van de leefomgeving (voorzieningen, mobiliteit, representativiteit, intergenerationele relaties) is essentieel om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen en hen zelfstandiger te maken. Hiertoe worden acties ondernomen in samenwerking met de wijkverenigingen, de overheid en de inwoners.

CitiSen Netwerk

Dankzij ons netwerk van professionals kunnen we alle voorzieningen in de Brabantwijk en de Collignonwijk inzetten en identificeren voor oplossingen op maat. Samen hebben we een nog steeds groeiend register van formele en informele lokale voorzieningen opgebouwd.

 

Ontdek alle diensten in uw wijk