Select Page

Voor

Door

en Met

de senioren

Biloba is een levendige en zorgzame ruimte voor de senioren van de wijk. Het is een houvast, een rustpunt, een venster, een ontmoetingsplaats, een doorgangsplek, een ademhaling, een glimlach, een moment om samen te zijn, een plaats waar levens elkaar kruisen.

Biloba is vooral geen schuilplaats (soms wel een plek om tot rust te komen), het is een ruimte die doorkruist wordt door het leven: dat van de senioren, de wijk, de mantelzorgers. Het leven in al zijn complexiteit, zijn verscheidenheid, zijn lichtheid: het leven samen.

Sociale woningen

Het mooie binnenplein, waar trots een Ginkgo biloba oprijst, wordt omgeven door sociale en solidaire woningen, verdeeld over 15 appartementen, een gemeenschappelijke zaal en een dagcentrum met een goede zichtbaarheid voor de wijk. De bewoners zijn zelfstandig, kiezen vrij hun activiteiten, zijn actief binnen hun eigen netwerk. Het zijn volwaardige burgers van de wijk.

 

Een dagcentrum voor senioren

In een geruststellende, waardevolle en zorgzame omgeving biedt Biloba een veelzijdig programma van activiteiten die door de senioren zelf worden gedragen. Die gezamenlijke aanpak zorgt voor een sterk samenhorigheidsgevoel, maar ook voor een stimulerende collectieve dynamiek.

Een netwerk van hulp- en zorgverlening

CitiSen is een buurtnetwerk voor hulp- en zorgverlening aan senioren en hun mantelzorgers die wonen in de Brabantwijk. Er zijn vier ontmoetingsplaatsen (kasten) beschikbaar, om senioren en hun mantelzorgers te helpen bij het zoeken van lokale oplossingen voor de behoeften die ze hebben geformuleerd. 

 

Drie complementaire voorzieningen

De solidaire woongemeenschap, het dagcentrum en het CitiSen-netwerk zijn onderling verweven, steunen elkaar en vullen elkaar aan in het kader van hun gemeenschappelijke missie om senioren te helpen. De drie projecten in één werken samen om ouderen een geruststellend, zorgzaam en vreugdevol perspectief te bieden.
Biloba is een referentieruimte voor alle mensen van 60 jaar en ouder die nood hebben aan steun, een luisterend oor, advies, gezelschap, en die de stap willen zetten naar samen leven in een geest van openheid, luisterbereidheid en solidariteit.

Onze pijlers

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid en zelfbeschikking zijn kernwaarden van Biloba. De senioren worden aangemoedigd om actief te blijven, hun netwerk te versterken, te kiezen, te beslissen, te willen, voor te stellen, toe te vertrouwen, te delen, uit te drukken, hun plaats in te nemen.

Leven in de wijk

Biloba wil senioren niet isoleren, maar hen integendeel helpen om actief deel te nemen aan het leven in de wijk. Daarom stemt het zijn acties af op die van andere lokale actoren met als uiteindelijk doel: SAMEN DE WIJK STERK MAKEN.

La mixité

Biloba is trots op zijn multiculturele gezicht: net als de wijk is het een plek waar culturen samenkomen. De verschillen vormen tegelijk zijn bindmiddel, zijn unieke karakter en zijn kracht.

Onze activiteiten

Biloba speelt in op de buitengewone levenslust van de bewoners en de deelnemers van het dagcentrum. Het biedt een mooie verscheidenheid aan activiteiten die senioren helpen te leren, te delen en plezier te maken, maar ook en vooral hun sociale netwerk te versterken en uit te bouwen.

Op het programma staan:

  • leermomenten (gesprekstafel in het Engels, digitale workshops, …);
  • creatieve workshops (juwelen of decoratieartikelen ontwerpen, schilderen, naaiwerk, …);
  • recreatieve en participatieve activiteiten (tuinieren, kookworkshops, avonden rond verhalen en legendes, gezelschapsspelen, …).

“Senioren laten zich van hun mooiste kant zien.”

 

Luc, deelnemer van het dagcentrum

“Biloba was bij ons, we voelden ons minder alleen.”

 

Een oudere persoon die werd geholpen tijdens de lockdown (2020).

“In de keuken delen en ontdekken we andere recepten uit verschillende landen. Door samen te eten, leren we anderen door een andere bril te bekijken. Het is hier een grote familie. Vergeleken met andere dagen voelen we ons op dinsdag niet alleen.”

 

Een deelnemer aan het ritueel van het samen eten na de kookworkshop.

“In Biloba leven we echt als een familie. Je hebt er geen idee van. Je moet het meemaken om het te geloven!”

 

Mama M. Fuambi, bewoonster van het Biloba Huis.

“Tijdens de lockdown bouwden de senioren opnieuw een parallel solidariteitsnetwerk uit via een WhatsApp-groep, door elkaar brieven te schrijven, door zorgzaam en welwillend met elkaar om te gaan. Zij hadden evenzeer behoefte aan gezelschap als aan het gevoel nuttig te zijn voor de anderen. Hun vitaliteit werkt heel inspirerend.”

 

Sarah, animatrice van het dagcentrum.

“Ik mis Biloba wanneer ik thuis ben. Het is een reddingsboei waardoor ik positieve mensen kan ontmoeten.”

 

Françoise, deelneemster van het dagcentrum.

“Ik zit hier goed. Er is animatie. ‘s Middags eten we dikwijls samen met andere bewoners.”

 

Anoushka, bewoonster van het Biloba Huis.

“Ik ben blij dat ik een woning bij Biloba heb gekregen omdat er een gemeenschapsleven is. Er is hoop omdat we elkaar helpen. Je bent er niet alleen. We leven er als een familie met hoogten en laagten en we zorgen voor elkaar, wat er ook gebeurt.”

 

Theresa, bewoonster van het Biloba Huis.

“Een geluk dat ik Biloba heb gevonden. Ik heb een mooi appartement. Ik ben heel tevreden.”

 

Mustafa, bewoner van het Biloba Huis.