Select Page
Met en zoals het Biloba Huis

doen zij

de Brabantwijk leven

Biloba is een stimulerende en verkwikkende oase in het hart van de wijk, maar sluit zich allerminst van de buitenwereld af. Samen met andere verenigingen in de wijk en met de inwoners van alle generaties willen we de wijk sterk maken. Voor meer sociale cohesie, meer leven en meer solidariteit.

 

vzw

Medisch Huis Noord

Gezondheid en preventie

Medisch Huis Noord, partner van het eerste uur en grondlegger van het Biloba-project, is een eerstelijnszorgcentrum waar rekening wordt gehouden met het psychisch-medisch-sociale aspect van de patiënten. Gezondheid wordt er op een globale manier benaderd, met aandacht voor zowel de curatieve als de preventieve kant via :

  • onthaal, verpleging, algemene geneeskunde, kinesitherapie, sociale bijstand;
  • gezondheidspromotiecampagnes;
  • gemeenschapsgezondheid.
vzw

Aksent

Gepersonaliseerde lokale steun

Aksent is ook een stichtende partner. Deze vzw steunt oudere en hulpbehoevende personen, zodat ze langer en in optimale omstandigheden in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en tevens een betere levenskwaliteit genieten.

Aksent doet dat enerzijds via de lokale dienstencentra van Schaarbeek en Evere, en anderzijds door op een flexibele en gepersonaliseerde wijze thuishulp ter beschikking te stellen.

vzw

EVA BXL

Solidariteit – Innovatie – Inclusie

EVA Bxl is een sociaal laboratorium dat projecten en trajecten rond welzijn, huisvesting, onderwijs en tewerkstelling bedenkt, ontwikkelt, test en beoordeelt. “Dit alles om het leven en het welzijn van Brusselaars vooruit te helpen.”

“Voorzieningen en (zorg)systemen zijn vaak niet afgestemd op de diversiteit en het leven-zoals-het-is in de hoofdstad. Vooral laaggeschoolde Brusselaars met weinig inkomen en/of een migratieachtergrond verdwijnen in de coulissen.” EVA bxl ijvert ervoor om hen inclusiever en bewuster te maken.

Openbare dienst

SSQ 1030 VMW

wijkmaatschappelijk werk
1030

De sociale begeleiding van onze bewoners zou niet mogelijk zijn zonder de samenwerking met Wijkmaatschappelijk werk 1030 (SSQ1030WMW).

“WMW 1030 biedt elke persoon die daartoe een aanvraag indient, een eerste onthaal, een analyse van de situatie, een doorverwijzing, begeleiding en opvolging, om de ontwikkeling van de sociale banden en een betere toegang tot de collectieve voorzieningen en zijn fundamentele rechten te bevorderen. De aanpak berust op collectieve, gemeenschaps- of individuele acties waarbij wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van deze mensen.”

feitelijke vereniging

DUPONT plus verte

wijkcomité

Wij zijn een groep buren rond de Dupontstraat en de Groenstraat die wil bouwen aan een aangenamere wijk.

We hebben bloembakken rond bomen geplaatst en een groot aantal klimplanten tegen gevels geplant. We beheren de compost in het Koningin-Groenpark.

vzw

Renovas

Herwaardering van wijken

In het kader van de stadsvernieuwingscontracten (SVC) heeft RenovaS onder meer de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het SVC Brabant| Noord| Sint-Lazarus.

“Als afgevaardigd bouwheer van de Gemeente Schaarbeek stuurt en coördineert RenovaS de werkzaamheden die aan de gemeente worden toegewezen. Naast die opdrachten is RenovaS belast met de opvolging van alle werkzaamheden van andere operatoren en treedt de organisatie als tussenpersoon op tussen de andere operatoren en de burgers en gebruikers van de wijk.”

Onderwijs

SINT-LUKAS

BASIS SCHOOL

Sint-Lukas neemt onder meer deel aan onze intergenerationele activiteiten, waarbij kleuterklassen onze senioren bezoeken in het Biloba Huis.

De filosofie van deze school is gericht op de individuele ontwikkeling van elk kind vanuit een kunstzinnige en creatieve invalshoek. Het project combineert de beste eigenschappen en leervormen van klassieke en methodescholen. Op deze manier bereiden we de kinderen voor om met succes aan gelijk welke vorm van secundair onderwijs te kunnen beginnen.

vzw

Wijklokaal

buurtruimte

Open plek voor en door de inwoners van de Brabantwijk. Leefruimte en buurtcentrum voor alle inwoners.

Activiteiten: permanenties, publieke schrijfsters (in samenwerking met PAC), studiebegeleiding, uitdragerij, repair café, mobiele broodoven, straatfeesten, …

Een echt kruispunt van initiatieven van de wijk.

vzw

DE SCHAKEL

strijd tegen armoede

“De missie van de vzw is armoedebestrijding en sociale ontwikkeling in de Brabantwijk. De werking is gericht op de behoeften en belangen van mensen in armoede en wil samen met hen de sociale leefbaarheid van de wijk verbeteren. De betrokkenheid en de medewerking van andere groepen wijkgebruikers, organisaties, instellingen en overheden is belangrijk om dat doel te bereiken.”

vzw

Bouillon de culture

Buurthuis

“Bouillon de Cultures, in Schaarbeek gevestigd sinds 1980, streeft naar duurzame oplossingen voor het welzijn van de inwoners van de wijk en haar omgeving. De vereniging steunt hiertoe een project voor een multiculturele samenleving.

In een omgeving met een grote migrantenpopulatie legt ze zich in het kader van haar missies toe op maatschappelijke integratie, studiebegeleiding, bestrijding van discriminatie en burgerschapseducatie.”

vzw

GAFFI

strijd tegen sociale uitsluiting

Gaffi, Groupe d’Animation et de Formation pour Femmes Immigrées, is sinds 1978 gevestigd in de Brusselse wijk Brabant-Noord, in het hart van de migratiestromen.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • het ontwikkelen van de verantwoordelijkheid en van de deelname van vrouwen en kinderen aan het sociale, economische, culturele en politieke leven;
  • de strijd tegen sociale, culturele en professionele uitsluiting;
  • het bevorderen van de autonomie en het ontwikkelen van een kritisch en verantwoordelijk burgerschap.”