Wie zijn wij ?

L’intiative Maison BILOBA Huis est développée premièrement par la coopérative à finalité sociale E.MM.A (statuten E.MM.A) :   cette coopérative a été fondée le 14 avril 2008. Eva vzw, Maison Médicale du Nord et Aksent vzw en sont les fondateurs. Cette coopérative réunit des coopérateurs de quatre différentes catégories de part:

Part A : l’asbl Maison Médicale du Nord

Part B : EVA vzw et Aksent vzw

Part C : les employés, les voisins

Part D : les associations ou personnes privées qui veulent participer au développement de cette initiative.

La coopérative à finalité sociale a acheté le bâtiment sis rue des plantes 118 – 120 à 1030 Schaerbeek le 7 janvier 2009. Elle s’engage à bien gérer ce bâtiment et faire en sorte que celui-ci puisse être rénové.

Deuxièmement par l’asbl Maison BILOBA Huis (statuten MBH)  :

Cette association a été fondée le 13 mai 2009 par les mêmes organisations. Toutes les activités opérationnelles sont gérées par celle-ci.
C’est par le biais de cette association que nous avons pu avoir un numéro de compte en banque auprès de la Fondation Roi Baudouin sur lequel il est possible de verser des dons défiscalisés.

Deux autres associations : l’asbl Maison BILOBA et BILOBA Huis vzw sont en soutien de l’initiative.

Les conseils d’administration de ces différents organes de gestion sont issus des trois associations qui sont à l’origine de cette initiative : trois membres de l’asbl  Maison Médicale du Nord (part A), deux membres de EVA vzw (part B) et un membre de Aksent vzw (part B). Depuis 2010, un partenaire représentatif des parts C et D de la coopérative à finalité sociale E.MM.A fait également partie de ce conseil.

Descriptions des associations partie prenantes :

EVA_LOGO_NL_cmykEVA vzw ( www.vzweva.be )

EVA vzw is een ontwikkelingsorganisatie die projecten in het kader van de solidaire economie ontwikkelt en steunt. EVA creëerde al een netwerk van kinderdagverblijven (Elmer), een
restaurant (Elan), een thuiszorgorganisatie (Aksent), een dienst buitenschoolse opvang (De Buiteling) en een computeratelier (KureghemNET). Deze, oorspronkelijk onder EVA vzw opgestarte projecten, werken nu autonoom.

Maison Médicale du Nord asbl (MMN) 

Het « Maison Médicale du Nord » is sedert 1975 actief in de Brabantwijk Het bestaat uit een multidisciplinair
team eerstelijns gezondheidsverwerkers die instaan voor de globale gezondheidszorg, aangepast aan de diverse bevolking die woont in de Brabantwijk. Het onthaal
is elke dag open. Het team werkt samen met andere lokale structuren voor het bevorderen van een beter welzijn, preventie en kwaliteitsvolle verzorging en garandeert de toegankelijkheid voor iedereen. Zij spant zich bijzonder in
om de problemen verbonden aan hoge leeftijd en het “welzijn van senioren” in een multiculturele maatschappij te begrijpen.

Aksent vzw ( www.aksentvzw.vgc.be )

Aksent is een organisatie die senioren en hulpbehoevenden ondersteunt zodat zij langer op een kwaliteitsvolle
manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Dit doet Aksent enerzijds vanuit het Lokaal Dienstencentrum te Schaarbeek door het aanbieden van maaltijden en aangepaste activiteiten, anderzijds door het leveren van hulp aan huis op
een zeer flexibele en geïndividualiseerde manier. Na de renovatie van het gebouw in de Liedtsstraat start Aksent er met een dagverzorgingscentrum. Aksent heeft ook een Lokaal Dienstencentrum te Evere.