Sociale Huisvesting

Een samenwerking tussen de Schaarbeekse Haard en het Maison BILOBA Huis

Bij de ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij aan de Schaarbeekse Haard de opdracht gegeven om het gebouw te beheren gedurende 60 jaar samen met E.MM.A.

–  In de gemeenschappelijke zones die er gecreëerd worden zullen kan het Maison BILOBA Huis activiteiten organiseren.

–  De verhuring van de woningen en het onderhoud van het gebouw zijn ten laste van de Schaarbeekse Haard.

(Uittreksel uit het persdossier voor de persconferentie van 24 januari 2012)

Volgens Voorzitter Bernard Lanssens, staat het oogmerk van het project centraal en overstijgt dit het eenvoudige beheer van bakstenen: “Een sociale huisvestingsmaatschappij dient eveneens en vooral een luisterend oor te bieden aan de bewoners en hen daar waar nodig bij te staan. En hoe kan dit beter dan door te investeren in innoverende projecten die het mogelijk maken om een verandering teweeg te brengen en de werking van de maatschappij een nieuwe dimensie te geven ?”.

Zo staat de Schaarbeekse Haard namelijk voor de volgende uitdaging: “We zullen een ander beheer moeten vooropstellen, rekening moeten houden met een partner die er niet noodzakelijk dezelfde logica op nahoudt als wij en we zullen moeten samenwerken met bewoners die niet meer enkel eenvoudige huurders zijn, maar eerder ageren als actoren binnen een wijk die haar intergenerationele banden wil handhaven en haar verschillende culturen wil respecteren”, benadrukt Bernard Lanssens.