Financïele partners voor de renovatie

Financïele partners voor de renovatie

 

(Uittreksel uit het persdossier voor de persconferentie van 24 januari 2012)

Het programma
Om dit project tot een goed einde te brengen, heeft het Gewest een onuitgegeven partnerschap op poten gezet in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Zo werd met name het volgende programma vooropgesteld:
– E.MM.A sluit met de BGHM voor een periode van 60 jaar een erfpachtovereenkomst af met betrekking tot het gebouw waarvan zij eigenaar is.

– De renovatie van de woningen wordt integraal gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de modaliteiten van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

– Tijdens de looptijd van de erfpachtovereenkomst, zal het beheer van het gebouw worden toevertrouwd aan de Schaarbeekse Haard, die de woningen zal beheren overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op sociale woningen en onder het wettelijk toezicht van de BGHM op de OVM’s.

– De (sociale) huurprijzen die gedurende deze periode worden ontvangen zorgen ervoor dat de investering voor 100% wordt terugverdiend.

– De Haard betaalt 50% van de kostprijs van de renovatiewerken terug aan het Gewest (zoals dit doorgaans wordt voorzien in het Gewestelijk Huisvestingsplan), zodat het Gewest uiteindelijk 50% van het project gesubsidieerd zal hebben ten voordele van de Haard. De overige 50% maken het voor de Haard mogelijk om het gebouw te beheren, te onderhouden en te renoveren.

– Met het oog op het waarborgen van de belangen van het Gewest, sluit EMMA ten gunste van de BGHM een aankoopoptie af met betrekking tot het goed.