Home

Info : vanaf 12 mars 2020 en voor onbepaalde duur, worden de activiteiten van het centrum voor dagontvang van ouderen Biloba geschorst, op toepassing van de maatregelen van Iriscare voor de preventie van de coronavirus. De ploeg blijft beschikbaar.

Welkom

Maison BILOBA Huis is een vernieuwend en globaal project voor senioren

118, Plantenstraat in Schaarbeek ! 

__________________________________________________________

Wat is het Maison BILOBA Huis (BILOBA)?

Een ontmoetingplaats

BILOBA  is een ontmoetingsplaats/ankerpunt en een solidaire woon- en leefomgeving  voor senioren waar gezamenlijk betekenis en vorm wordt gegeven aan “oud worden in de Brabantwijk”.  Het BILOBA richt zich expliciet naar senioren van diverse origine. BILOBA streeft ernaar dat de senior, of die nu thuis woont, bij een van de kinderen inwoont, of in BILOBA woont,  waardig oud kan worden.

Het ankerpunt/ontmoetingsplaats richt zich tot alle senioren van de Brabantwijk, hun families en mantelzorgers.  De solidaire woon- en leefomgeving van BILOBA biedt sociale huisvesting aan voor uitsluitend senioren  die er zelfstandig wonen.

Autonomie van de senioren

BILOBA respecteert zo lang als mogelijk  de autonomie van de senioren. In BILOBA is een woon- en leefomgeving voor senioren van diverse origine  waar de senior  altijd actor blijft maar waar de mate van ondersteuning varieert naargelang meer hulp en bijstand nodig is. De senior kan rekenen, indien nodig, op ondersteuning en bijstand om zijn/haar levensproject vorm te geven.

Senioren zijn omringd

Het is een plek waar senioren zich zorgzaam omringd weten door eigen familie en/of vrienden, buren, aanvullende zorgverstrekkers en medewerkers van BILOBA. BILOBA is een plek waar hun netwerk, indien nodig, versterkt wordt en zodoende in balans gebracht wordt.

Senioren als actieve burgers

BILOBA is een plek waar senioren als actieve burgers van de buurt hun plaats hebben en waar zij op de buurt betrokken blijven. Deze buurt betekent de meest nabije en laagdrempelige leefomgeving voor de senioren. Het BILOBA is een open woonomgeving midden in de Brabantwijk. De bewoners en het BILOBA dragen zorg voor de wijk en voelen zich betrokken bij hun buurt.