Contacten

Coördinator :

  • Christine Verstegen

Verantwoordelijke dagcentrum :

  • Nathalie Parmentier

Contacten:

– CVBA SO E.MM.A, Maison BILOBA asbl, BILOBA Huis vzw

  • Maatschappelijke zetel: Paleizenstraat 10, 1030 Brussel
  • 02 274 01 90 – 0489 56 88 81

– asbl Maison BILOBA Huis vzw – Plantenstraat 118, 1030 Brussel

  • 0489 56 88 81 (dagcentrum) & 0492 12 62 62 (kantoor)
  • info@maisonbilobahuis.be

Verplichte inlichtingen

Verzoek om inlichtigenMIVB routeplanner