Aankoop van aandelen

Ik wil van nabij betrokken worden bij het reilen en zeilen van het Maison BILOBA Huis en wil aandeelhouder worden. Een aandeel kost 100 €.

Aandelengroepen

De coöperatieve vennootschap van sociaal oogmerk E.MM.A voorziet in haar statuten 4 aandelengroepen. Een aandeel kost 100 €.

Aandelengroep A : Maison Médicale du Nord
Aandelengroep B : EVA vzw en Aksent vzw
Aandelengroep C : Buurtbewoners en personeel
Aandelengroep D : Geïnteresseerde personen en organisaties uit de buurt en deruimere omgeving.

Begin februari 2012 telde de coöperatieve vennootschap meerdere aandeelhouders.
We hopen in de toekomst nog vele aandeelhouders te mogen verwelkomen.

E.MM.A heeft het volgende ondernemingsnummer 0897.303.943.

Onze geconsolideerde
statuten vind u bij het tabblad « documenten ».

Wat doe ik?

STAP 1

Ik laat E.MM.A CVBA SO weten dat ik aandeelhouder wil worden.
ofwel stuur ik een e-mail
maisonbilobahuis@hotmail.com
ofwel stuur ik een brief
E.MM.A CVBA SO, Paleizenstraat, 10 – 1030 Brussel
ofwel bel ik naar
Linda Struelens (0486/908169)
Martine de Gerlache (0477/471658)

STAP 2

De raad van bestuur van E.MM.A CVBA SO aanvaardt u als lid.
De raad van bestuur beslist tot welke aandelencategorie u behoort.

STAP 3

De beslissing van de raad van bestuur wordt u schriftelijk meegedeeld.
De brief vermeldt
uw aanvaarding als lid en de categorie waartoe u behoort.
het rekeningnummer van E.MMA CVBA SO bij Triodos.
U ontvangt een kopie van de statuten van E.MM.A CVBA SO

STAP 4

U beslist hoeveel aandelen u wenst aan te kopen.
Elk aandeel heeft een nominatieve waarde van 100 €.
U stort het bedrag op de Triodosrekening van E.MM.A CVBA SO.

STAP 5

U ontvangt van E.MM.A CVBA SO een aandelencertificaat.
E.MM.A CVBA SO schrijft u in in haar aandelenregister.

STAP 6

U wordt uitgenodigd op de eerst volgende Algemene Vergadering van E.MM.A CVBA SO.