Wie zijn we ?

Het tweetalig initiatief Maison BILOBA Huis werd in eerste instantie ontwikkeld door de coöperatieve met sociaal oogmerk E.MM.A (statuten E.MM.A): deze coöperatieve werd opgericht op 14 april 2008, Eva vzw, Maison Médicale du Nord en Aksent vzw zijn de stichters. De coöperatieve verenigt de coöperanten van 4 verschillende categoriën van aandeel  :

Aandelen A : vzw Maison Médicale du Nord                                                                                     Aandelen B : EVA vzw en Aksent vzw                                                                                               Aandelen C : de werknemers, de buren                                                                                             Aandelen D : de verenigingen of private personen die wensen deel te nemen aan dit initiatief

De coöperatieve met sociaal oogmerk kocht op 7 januari 2009 het gebouw in de plantenstraat 118 – 120 in Schaarbeek. Ze verbindt er zich toe om als een goede huisvader dit gebouw te beheren en ze doet het nodige opdat het zou kunnen gerenoveerd worden.

Ten tweede is er de vzw Maison BILOBA Huis (statuten MBH) :                                                         Deze tweetalige vereniging werd opgericht op 13 mei 2009 door dezelfde organisaties. Alle operationele activiteiten worden door deze organisatie beheerd.Het is via deze organisatie dat we een rekeningnummer hebben bekomen bij de Koning Boudewijnstichting waardoor het mogelijk is giften te storten die recht geven op fiscaal belastingsvoordeel.

Twee andere organisaties : l’asbl Maison BILOBA en BILOBA Huis vzw zijn opgericht om dit initiatief mee te ondersteunen.

De Raden van Bestuur van deze verschillende beheersorganen worden samengesteld door de drie oprichtende organisaties: drie leden van de asbl  Maison Médicale du Nord (Categorie A), twee leden van EVA vzw (Categorie B) en één lid van Aksent vzw (Categorie B). Sinds 2010 maakt een representatieve partner van Categorieën C en D voor de coöperatieve met sociaal oogmerk E.MM.A Categorie uit van deze raad.                                                                                  

Beschijving van de oprichtende organisaties :

EVA_LOGO_NL_cmykEVA vzw ( www.vzweva.be )

EVA vzw is een ontwikkelingsorganisatie die projecten in het kader van de solidaire economie ontwikkelt en steunt. EVA creëerde al een netwerk van kinderdagverblijven (Elmer), een
restaurant (Elan), een thuiszorgorganisatie (Aksent), een dienst buitenschoolse opvang (De Buiteling) en een computeratelier (KureghemNET). Deze, oorspronkelijk onder EVA vzw opgestarte projecten, werken nu autonoom.

Maison Médicale du Nord asbl (MMN)

Het « Maison Médicale du Nord » is sedert 1975 actief in de Brabantwijk Het bestaat uit een multidisciplinair
team eerstelijns gezondheidsverwerkers die instaan voor de globale gezondheidszorg, aangepast aan de diverse bevolking die woont in de Brabantwijk. Het onthaal
is elke dag open. Het team werkt samen met andere lokale structuren voor het bevorderen van een beter welzijn, preventie en kwaliteitsvolle verzorging en garandeert de toegankelijkheid voor iedereen. Zij spant zich bijzonder in
om de problemen verbonden aan hoge leeftijd en het “welzijn van senioren” in een multiculturele maatschappij te begrijpen.

Aksent vzw ( www.aksentvzw.vgc.be )

Aksent is een organisatie die senioren en hulpbehoevenden ondersteunt zodat zij langer op een kwaliteitsvolle
manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Dit doet Aksent enerzijds vanuit het Lokaal Dienstencentrum te Schaarbeek door het aanbieden van maaltijden en aangepaste activiteiten, anderzijds door het leveren van hulp aan huis op
een zeer flexibele en geïndividualiseerde manier. Na de renovatie van het gebouw in de Liedtsstraat start Aksent er met een dagverzorgingscentrum. Aksent heeft ook een Lokaal Dienstencentrum te Evere.