Doelpubliek

 

  • Senioren

Centraal in de hele werking staan de senioren. In een wijk die statistisch erg jong is, weinig senioren en voorzieningen voor senioren telt, stellen wij ons centrum alle werkdagen open met een warm onthaal, met plaats voor veiligheid en kalmte. BILOBA stelt een reeks aan activiteiten voor op maat van de senioren en aangepast aan de grote culturele diversiteit.

BILOBA beschouwt de deelnemers als actieve personen en daarom werken we steeds in samenspraak met de deelnemers: een toneelstuk waarbij het scenario, het decor, de kostuums tot de uitnodiging toe in samenspraak en in co-constructie wordt uitgewerkt door en met de senioren. Intergenerationele dynamieken ontwikkelen zich tussen senioren en kinderen die een foto-roman maken (ism wijkhuis Dailly): een spannend verhaal uitschrijven, locaties bespreken, grappen verzinnen.

Een informaticalabo (met steun van Flora vzw)  waar de senioren elkaar helpen en uitleg geven. Zelfverdedigingsoefeningen samen met Espace P, begeleide kookateliers, door vrijwilligers of bezoekers georganiseerde uitstappen… allemaal met de bedoeling om mekaar te ontmoeten, uit te wisselen, te leven.

Of de senioren nu in de nieuwe appartementen gaan wonen, in hun eigen huis, of bij familie in de wijk: ze zijn welkom in het MAISON BILOBA HUIS.

 

  • Vrijwilligers

Om een warme omgeving te creëren rond de senioren in ons huis werken we samen met vrijwilligers. Hun inzet is van onschatbare waarde voor het Maison BILOBA Huis. Ze helpen ons de activiteiten te organiseren, ze bereiden mee de maaltijden, ze begeleiden de senioren, zorgen mee voor een warm onthaal. Om deze vrijwilligers te ondersteunen organiseren we activiteiten en vormingen voor hen. We werken hiervoor samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

 

  • Mantelzorgers

Eén van de doelstellingen van het Maison BILOBA Huis is de omkadering in de zorgverstrekking van de senioren. Vaak nemen gezinsleden, familie, buren, vrienden een deel van de zorg voor hun rekening. Aangevuld, indien nodig, met professionele hulp van de huisarts en/of een thuisverpleging kan dit er voor zorgen dat de senior langer in de eigen woning kan blijven en de juiste zorgen kan ontvangen. Het Maison Biloba probeert deze zogenaamde mantelzorgers te ondersteunen.

Diversiteit

De Brabantwijk wordt gekenmerkt door een erg grote diversiteit en we wensen met de oprichting van het Maison BILOBA Huis een dienstverlening aan te bieden aan iedere senior in de buurt en in bredere zin aan iedere bewoner van de wijk. Omdat we beseffen dat een harmonieuze samenwerking niet steeds een evidentie is, én omdat we de openheid willen creëren heeft het Maison BILOBA Huis zich ingeschreven in het Regionaal Pact voor Diversiteit. In 2012 en 2013 werden er voor personeel, beheerders en bezoekers een aantal vormingen of activiteiten georganiseerd die het samenleven in diversiteit moesten ondersteunen. In december 2013 bejaalde het Maison BILOBA Huis dan ook het Diversiteitslabel van het Brussels Gewest.