Geschiedenis

Ter voorbereiding van BILOBA werden allerlei congressen en studiedagen bijgewoond over de zorg voor allochtone ouderen.

Twee acties in het jaar 2007 waren bepalend in de start van BILOBA. In opdracht van de Maison Médicale stelde Dr. Vincent Litt het rapport “Sociaal kader voor een zorgzame leefomgeving voor senioren van Turkse en Marokkaanse origine op.”Dat rapport samen met de participatieve bevraging, volgens de DIP methode, dat door EVA vzw met de medewerking van Aksent georganiseerd werd, lagen aan de basis van de opstart van BILOBA.

Maar evenzeer door het in de praktijk oog en oor te hebben voor de noden van de ouder wordende bewoners van de Brabantwijk in Schaarbeek en hun families, besloten drie organisaties het heft in handen te nemen.

EVA vzw, Maison Médicale du Nord en Aksent bundelden hun krachten in 2008. Zij gingen samen het engagement aan om op wijkniveau een “kleinschalig innovatief initiatief” op te starten op maat van en voor en in samenspraak met senioren en hun naasten.

Ze hebben beslist om een huis, verankerd in een Schaarbeekse buurt aan te kopen: de Brabantwijk (de buurt) met de bedoeling hier senioren en hun mantelzorgers die in de wijk wonen te ontvangen.

In BILOBA gaan de sectoren wonen, welzijn, gezondheid en sociale economie hand in hand.