De buurt

 

plan quartier brabant

De Brabantwijk ligt ingesloten tussen het Noordstation en de Haachtsesteenweg enerzijds en de Kruidtuin en het Stephensonplein anderzijds. De wijk wordt gekenmerkt door een erg dichte bebouwing en dus een erg grote bevolkingsdichtheid.

Historisch is de wijk steeds gekenmerkt geweest door een permanente verandering van de bevolking (typisch aan stationswijken). Ook vandaag is er sprake van een erg groot draaideureffect waardoor jaarlijks tussen de 22 en 25% van de bevolking wijzigt.

De bevolking is erg jong met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar, terwijl dit in het BHG maar liefst 37,79 jaar is. Er zijn meer (jonge) mannen dan vrouwen en het aandeel mensen, boven de 65 is extreem laag met slechts 7,1% met 13,9% in het BHG. Het aandeel aan mensen van vreemde origine is erg hoog, door de nabijheid van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn ook mensen zonder papieren oververtegenwoordigd.

De economische activiteit beperkt zich grotendeels tot winkels (Brabantstraat) en horeca (Haachtsesteenweg). Er is eveneens de prostitutie die we niet tot de reguliere economische activiteit wensen te rekenen. Nog minder voor de hand liggend is de impact van de prostitutie op de wijk met de gevolgen van mensenhandel, pooierschap, gewelddelicten die rechtstreeks verband houden met de prostitutie. Onrechtstreeks zijn er problemen met netheid (wildplassen, zwerfvuil), mobiliteit (klanten van prostituees die rondrijden en parkeren) en illegale praktijken zoals verkoop en zwendel in namaakproducten, afpersing tot zelfs wapenhandel.

De armoede in deze wijk is groot, er zijn hiervoor een aantal belangrijke factoren. Een lage tewerkstellingsgraad met een oververtegenwoordiging van laag betaalde en onzekere jobs (schoonmaak en horeca), een groot aantal mensen die leven van een leefloon (mede deels door immigratie van mensen die geen sociale rechten hebben opgebouwd), een groot aandeel aan mensen zonder papieren en de aanwezigheid van grijze en zwarte economie. Het gemiddeld inkomen is hierdoor erg laag met slechts 15585 Euro per jaar per gezin (tegenover 24339 Euro in BHG) .

Het aandeel senioren is eerder laag, maar waar er faciliteiten voor kinderen (scholen of speelpleinwerking) werden uitgebouwd is er voor senioren nauwelijks een aanbod voorzien.