Een innovatief alternatief

BILOBA is een innovatief initiatief dat toont dat er alternatieven mogelijk zijn. Elke senior moet de keuzevrijheid hebben. En die waaier aan keuzes is ruimer dan wat we tot hiertoe kennen in Brussel : “thuis blijven wonen” , “bij de kinderen inwonen” of naar een “rustoord” gaan. BILOBA biedt een nieuwe woonvorm aan. In BILOBA woont elke senior zelfstandig in zijn eigen appartement en toch is de senior niet alleen. Familie en vrienden van de senior zijn cruciale partners in BILOBA. De senior komt terecht in een zorgzame woon- en leefomgeving. BILOBA is een open huis in de Brabantwijk en gaat een engagement aan ten aanzien van die buurt.

BILOBA is een nieuw model. Dat model wordt samen gecreëerd. Dit gebeurt onder meer door het beluisteren van senioren , via expliciete consultatiemomenten vrouwen en mannen van diverse leeftijden, het samenbrengen van een groep mantelzorgers, ,… en doorheen dagdagelijkse operationele werking. De eerste inhoudelijke bouwstenen zijn gelegd en die vormen het fundament van BILOBA. We willen uiteraard ook graag leren van de goede praktijken van elders.

BILOBA erkent dat het werk niet af is, gaandeweg zal de werking van BILOBA nog moeten verbeteren en aangepast worden.

BILOBA staat open om te leren uit ervaring.