De charter

Mannen en vrouwen werden in afzonderlijke groepen samengebracht en zij dachten samen na over hoe een zorgzame woon- en leefomgeving voor senioren van diverse origine er zou moeten uitzien. Wat zijn belangrijke overwegingen die we moeten maken? Hoe maken we de diversiteit waarvoor we kiezen zichtbaar en aantoonbaar?

Op basis van alle bevindingen en reflecties én rekening houdend met de basisdoelstellingen van de oprichters werd een charter uitgewerkt.

BILOBA wil een huis zijn waar senioren van de Brabantwijk zorgzaam oud kunnen worden, zelfstandig wonend in de buurt of bij BILOBA. De vzw Maison BIOBA Huis is een organisatie die gelooft dat diversiteit een rijkdom is en een meerwaarde biedt. De keuze voor diversiteit is de basis van BILOBA.

BILOBA is in solidair leven, met personen met een diverse levensgeschiedenis, een andere intellectuele en sociale achtergrond, een andere cultuur, andere religie, mannen en vrouwen, jonge senioren en senioren op hoge leeftijd, mobiele en minder mobiele senioren, …

Klik hier en je kan kennismaken met de integrale tekst van het charter :